Wie zijn we

Ir. Jef Dierckx

Jef Dierckx is landbouwkundig ingenieur (huidige bio-ingenieur) van opleiding en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de uitvoering en coördinatie van gebiedsgerichte multidisciplinaire studies. Hij is
tevens erkend MER-deskundige. Als projectingenieur, later teamverantwoordelijke en Business Unit Manager bij diverse studiebureaus heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met de uitvoering en coördinatie van diverse types van studies voor een breed spectrum aan projecten en klanten (industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, open ruimte, recreatie, afval- en afvalwaterverwerking…..). Deze studies omvatten tal van milieueffectrapporten maar ook diverse
studies zoals bodem- en waterstudies, ecologische studies, ecohydrologisch onderzoek, studies voor inrichting van natuur- en bosgebieden, open ruimte maar ook openbaar groen en stedelijke ruimten en dit zowel voor private als voor openbare opdrachtgevers.

Ir. Rob Wuyts

Rob Wuyts studeerde in 2007 als Bio-ingenieur in land-en bosbeheer (major bodemkunde en landgebruik) aan de K.U.Leuven. Vervolgens heeft hij een éénjarige Master na master in management afgerond. Dankzij zijn sterke wetenschappelijke achtergrond en hands-on-mentaliteit, is hij doorgegroeid naar de functie van projectmanager bij een beursgenoteerd studiebureau en heeft hij zijn Mer-erkenningen verkregen. Als projectmanager, verleende hij zijn medewerking aan
een verscheidenheid van projecten voor verschillende belanggroepen (zowel privaat als overheid). Hierbij heeft hij een sterke expertise  opgebouwd in het uitvoeren en coördineren van milieu-gerelateerde projecten, waarbij de focus lag op de bodem, grondwater,  oppervlaktewater en lucht (met nadruk op geur). Door te werken met verschillende belangengroepen (zowel privaat als overheid) heeft hij sterke analytische, organisatorische, communicatieve en rapporteringsvaardigheden ontwikkeld.