Wat doen we

Bureau DW bv is een onafhankelijk ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieu- en omgevingsstudies. Bureau DW werd opgericht door de bio-ingenieurs Jef Dierckx en Rob Wuyts.
Beiden hebben een jarenlange ervaring met milieu- en omgevingsstudies en zijn tevens in het bezit van erkenning als MER-deskundige.

 •  Milieueffectrapportage
  o Milieueffectrapporten (planMER/projectMER)
  o Verzoek tot ontheffing milieueffectrapportage
  o MER-screening
  o Milieueffectenstudies
 • Milieustudies
  o Milieustudies bodem, water, lucht, geluid, afval….
  o Geohydrologische studies
  o Statuut nullozer
  o Hemelwaterstudies
  o Integraal Waterbeleid
  o luchtmodelleringen
 •  Omgevingsstudies
  o Ecologische inventarisatie en visievorming
  o Passende beoordeling
  o Verscherpte Natuurtoets
  o Monitoring en beoordeling bodem en grond- en oppervlaktewater
  o Ecologische grondwatertypering
 •  Begeleiding omgevingsvergunningsaanvragen

Bureau DW heeft een ruime ervaring op het vlak van GIS-toepassingen (geografische informatiesystemen). Hiertoe beschikt Bureau DW over de software en kennis voor het opmaken van op maat gemaakt duidelijk en overzichtelijk kaartmateriaal, hetgeen een essentieel element is bij het afleveren van een goede studieopdracht.
Bureau DW zoekt steeds mee met zijn klanten mee naar oplossingen, ook voor meer complexe milieuvraagstukken waarvoor een multidisciplinaire aanpak (fauna & flora, geluid, verkeer,
toxicologische effecten…) vereist is. Door onze goede contacten in de ‘studiebureauwereld’ kan Bureau DW in samenwerkingsverband een multidisciplinair team samenstellen en coördineren dat voldoet om de specifieke noden van uw milieuvraagstuk aan te pakken.