Wat doen we?

Bureau DW bvba is een onafhankelijk ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieu- en omgevingsstudies. Bureau DW werd opgericht door de bio-ingenieurs Jef Dierckx en Rob Wuyts. Beiden hebben een jarenlange ervaring met milieu- en omgevingsstudies en zijn tevens in het bezit van erkenning als MER-deskundige.

Bureau DW is in hoofdzaak gespecialiseerd in:

·        Milieueffectrapportage

o   Milieueffectrapporten (planMER/projectMER)

o   Verzoek tot ontheffing milieueffectrapportage

o   MER-screening

o   Milieueffectenstudies

·        Milieustudies

o   Milieustudies bodem, water, lucht, geur, geluid, afval….

o   Luchtmodelleringen, geurmodelleringen, fijn stof modelleringen, ammoniakmodelleringen

o   Geohydrologische studies (oa als bijlage voor vergunningsaanvragen)

o   Statuut nullozer

o   Hemelwaterstudies

o   Integraal Waterbeleid

·        Omgevingsstudies

o   Ecologische inventarisatie en visievorming

o   Passende beoordeling

o   Natuurtoets

o   Monitoring en beoordeling bodem en grond- en oppervlaktewater

o   Ecologische grondwatertypering

·        Begeleiding vergunningsaanvragen

Bureau DW heeft een ruime ervaring op het vlak van GIS-toepassingen (geografische informatiesystemen). Hiertoe beschikt Bureau DW over de software en kennis voor het opmaken van op maat gemaakt duidelijk en overzichtelijk kaartmateriaal, hetgeen een essentieel element is bij het afleveren van een goede studieopdracht.

Bureau DW tracht steeds met zijn klanten mee te zoeken naar oplossingen, ook voor meer complexe milieuvraagstukken waarvoor een multidisciplinaire aanpak (fauna&flora, geluid, verkeer, toxicologische effecten…) vereist is. Door zijn goede contacten in de ‘studiebureauwereld’ kan Bureau DW in samenwerkingsverband een multidisciplinair team samenstellen en coördineren dat voldoet om de specifieke noden van uw milieuvraagstuk aan te pakken.